Produkter   » Begagnat » Produkt

86191

Vagn för mätning av banans lutning Z Insider
Vagn för mätning av banans lutning Z Insider
1st
Begagnat
Z-kampanj t.o.m. 2020-03-31
Pris: 250 kr/st
Pris: 295 kr/st
Begagnat
86191


86191

Skala: Z Era:

Vagn för mätning av banans lutning Z Insider

Förebild: Sexaxlig tunglast-boggievagn.

Modell: Vagn för mätning av banans lutning. Det integrerade vattenpasset är försett med en skala på vilken stigningen i uppförs - och nedförsbackar direkt kan avläsas i procent. Vagnslängd över buffertar 79 mm.

Highlights:

Praktiskt hjälpmedel vid anläggningsbygget.
Gör det möjligt att enkelt undvika allt för kraftiga uppförs- och nedförsbackar.

Prototype: Six-axle heavy-duty flat car with trucks.

Model: Level measurement car. The bubble balance built into this car has a scale on which you can directly read the angle of inclination in percentages for ascending or descending grades. Car length over the buffers 79 mm / 3-1/8".

Tillbaka