Produkter   » Märklin H0 » Personvagnar » Produkt

4032

Personvagn German Federal Railroad (DB)
Personvagn German Federal Railroad (DB)
1st
Märklin

Pris: 227 kr/st
Märklin
4032

4032 Express Train Passenger Car

4032

Era: V

Prototype: German Federal Railroad (DB) InterRegio car type Bim 263. 2nd class.
Model: RELEX couplers. Length over buffers 24.0 cm / 9-1/2*.
Features:

Tillbaka