Produkter   » Skandinaviskt H0 » Produkt

37942

Tungt diesellok
37942 Tungt diesellok
0st
Märklin
Kampanjvara t.o.m. 2018-10-31
Pris: 2 570 kr/st
Pris: 3 024 kr/st
Märklin
37942


37942

 

Förebild: Tungt diesellok Nr.5 (Litt T44), privatägt lok tillhörande svensk-norska företaget för malmbanan MTAS,för rangering av malmvagnar i malmhamnen i Narvik.Modellen visar loket som det såg ut 2010.

Skala: H0    Era: IV

Modell: Med digital mfx-dekoder och många ljudfunktioner. Centralt placerad högeffektsdrivning. Drivningpå 4 axlar via kardan. Slirskydd. Fyra frontstrålkastareoch ett rött slutljus, lyser vid analog drift, kan tändas ochsläckas vid digital körning. Fler ljusfunktioner kan aktiveras digitalt. Strålkastare och slutljus med varmvita ochröda lysdioder (LED). Förarhytten delvis inredd. Separatmonterade handräcken.

Längd över buffertar 17,7 cm

Modell: Med digital mfx-dekoder och många ljudfunktioner. Centralt placerad högeffektsdrivning. Drivning på 4 axlar via kardan. Slirskydd. Fyra frontstrålkastare och ett rött slutljus, lyser vid analog drift, kan tändas och släckas vid digital körning. Fler ljusfunktioner kan aktiveras digitalt. Strålkastare och slutljus med varmvita och röda lysdioder (LED). Förarhytten delvis inredd. Separat monterade handräcken.

Längd över buffertar 17,7 cm

• Mfx-dekoder med dieselloksljud.

• Olika ljusfunktioner kan aktiveras digitalt.

• Drivning på samtliga axlar.

• Nya räcken på gångborden

Engångsupplaga

 

 

Control

Unit

Mobile

Station

Mobile

Station 2

Central

Station

Headlight(s)

·

·

·

·

Light Function1

·

·

·

·

Diesel locomotive op. sounds

·

·

·

·

Light Function 2

·

·

·

·

Direct control

·

·

·

·

Sound of squealing brakes off

 

·

·

·

Warning Sound

 

·

·

·

Switching maneuver

 

·

·

·

Rail Joints

 

·

·

·

 

Tillbaka