Produkter   » Lokkampanj » Produkt

37276

Loksats med två diesellok serie 59 typ SNCB/NMBS
Kampanj till låg låga priser. t.o.m. 2020-12-31
Pris: 3 133 kr/st
Pris: 4 819 kr/st
Märklin
37276

37276 Loksats med två diesellok serie 59 typ SNCB/NMBS

37276

Gauge:

Loksats med två diesellok serie 59 typ SNCB/NMBS. Förebild: 2 diesellok serie 59, med olika driftsnummer, tillhörande Belgiska Statsbanorna (SNCB/NMBS). Utförande med 2 dubbla strålkastare nedtill och fyrkantiga buffertar. Lokens driftsnummer 5917 och 5929. Utseende som loken såg ut i mitten av 1980-talet. Med verklighetstrogen patinering.
Modell: Bägge loken med digitala mfx-dekodrar. 1 lok med digitalt aktiverbart signalhorn. 1 lok med ett flertal ljus- och ljudfunktioner. Bägge loken med manövreringsbar högeffektsdrivning. Drivning på 2 axlar. Slirskydd. Strålkastare med körriktningsberoende ljusväxling. 2 strålkastare lyser i lokets körriktning och 2 röda slutljus är tända vid konventionell/analog körning. De kan tändas och släckas vid digital körning. Strålkaste med varmvita
lysdioder (LED). Ledstänger av metall och andra detaljer är separat monterade. Lokens koppal kan bytas ut mot medföljande frontplåtar. Bromsslangar som kan fästas i buffertbalkarna medföljer. Bägge loken är separat förpackade
och med olika driftsnummer. Med extra skyddsförpackning. Lokens respektive längd är 18,6 cm.
- Med verklighetstrogen patinering.
Engångsupplaga.

Tillbaka