Produkter   » Faller H0 » Lim, färg, olja, rök » Produkt

170659 Lim Colofix-Flex färglös

Lim Colofix-Flex färglös
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-03-31
Pris: 71 kr/st
Pris: 83 kr/st
Faller
170659 Lim Colofix-Flex färglös


170659 Lim Colofix-Flex färglös

Det nya limmet gör det möjligt att binda fast polystyren utan problem, expanderad polystyren och Decorflex plattor, tillsammans med stela skummade strukturerade plastplattor också. Förblir kristallklart vid torkning, samtidigt som det  fortfarande är smidig, fäster även vid släta ytor och fäster på plastdetaljer utan att deformera den. Innehåll: 250 g

That new glue allows to bond without any difficulty rigid polystyrene, expanded polystyrene and Decorflex plates, together with rigid foamed structured plastic plates as well. Remains crystal-clear when drying up, while being still supple, also adheres to smooth surfaces and bonds scatter materials to plastic parts without deforming the latter. Content: 250 g

Characteristics

 

Tillbaka