Produkter   » Faller H0 » Belysning, el, Car System » Produkt

161678 Car System Avståndskontroll

Car System Avståndskontroll
Car System Avståndskontroll
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-03-31
Pris: 361 kr/st
Pris: 424 kr/st
Faller
161678 Car System Avståndskontroll


161678 Car System Avståndskontroll

TheDistance Control sörjer för reglering av vägtrafik och hjälper till att undvika fram-bak kollisioner. Styrningsmagneten i det föregående fordonet aktiverar den elektroniska enheten via en sensor som finns i vägbanan, och därmed är en stoppunkt placerad bakom det, för en inställbar tid (7 till 35 sekunder), som stopppunkt, håller upp ett fordon som följer på banan. Idé  och utveckling: Grad. Eng. K. Bauerfeind, München.  Olyckor är uteslutet. Avståndskontrollen kommer att avslöja mycket mer möjligheter att reglera trafiken. Ett fordon kan stoppa sig själv för en justerbar tid, som bättre betonar närvaron av ett övergångsställe till exempel eller gör det möjligt för fordonen att observera rätt sätt! The Distance Control gör det möjligt att hålla upp ett fordon kör på en gren vägen tills huvudvägen blir ledig. Ingångarna kan bearbeta signaler som kommer från kontrollsensorer (161.773), medan magnetiska föremål kan anslutas till de justerbara utgångarna.

The Distance Control cares for regulation of road traffic and helps avoid front-end collisions. The steering magnet of the preceding vehicle activates the electronic unit via a sensor present in the roadway, and thus a stop point placed behind it, for an adjustable period of time (7 to 35 seconds), that stop point holding up any vehicle following on the lane. Conception and development: Grad. Eng. K. Bauerfeind, Munich. Accidents out of the question. The distance control will reveal much more possibilities to regulate road traffic. A vehicle is able to stop itself for an adjustable period of time, which better emphasizes the presence of a zebra crossing for instance or enables the vehicles to observe the right of way! The Distance Control allows to hold up a vehicle driving on a branch road until the main road becomes free. The inputs can process signals coming from Control sensors (161773) while magnetical items can be connected to the adjustable outputs.

 

Characteristics
Category
Car System
 

 

Tillbaka