Produkter   » Faller H0 » Bostadhus, större » Produkt

130915 Flervåningshusrad Goethestrasse

Flervåningshusrad
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2019-12-31
Pris: 1 007 kr/st
Pris: 1 185 kr/st
Faller

130915 Flervåningshusrad Goethestrasse

Husen i denna fyradelade rad av byggnader byggdes runt 1929 och har en utsirad stuckaturfasad med Art Nouveau. Raden av byggnader består av två fyra-och två tre-våningshus och kan varieras i uppbyggnaden. Dessa byggnader kan användas för att skapa »boulevarder« på framsidan samt typiska bakgårdar i staden eller vid järnvägen. Den som reser med tåg i Tyskland känner igen - längs vid urbana linjer - denna bild: den typiska bakgården längst järnvägslinjerna. Viktigt landskap för modellrallarna, som inte bör saknas på någon layout. De bakre fasaderna är i tegel och murbruk, i stil som de kan hittas nästan överallt i Tyskland (se den lilla bilden).
Denna byggnad innehåller: 940 enskilda delar i 16 färger, fönsterfolie, 4 maskerspapper och 4 konstruktioninstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

The houses of this four-part row of buildings were built around 1929 and have an ornate stucco facade with Art Nouveau. The row of buildings consists of two four- and two three-storey buildings and is variable in its build-up. These buildings can be used to create »boulevards« as well as typical backyard settings in the city or on the railway line. Whoever travels by train in Germany is familiar - along the intra-urban lines - with this picture: the typical backyard setting along the railway lines. Important scenery for model railroaders which should not be missing on any layout. The rear facades are in a brick-and-mortar style as they could be found almost everywhere in Germany (see the small picture).
This building kit contains: 940 single parts in 16 colours, window foil, 4 paper masks and 4 construction instructions.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Standard
Category
The town, the village
Period I
1880 - 1920
 
Dimensions
Dimensions:
500 x 180 x 245 mm
 

 

Tillbaka