Produkter   » Faller H0 » Näringsliv och kommunalt » Produkt

130381 Vindkraftverk "Nordex"

Vindkraftverk Nordex
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2019-12-31
Pris: 336 kr/st
Pris: 395 kr/st
Faller

130381 Vindkraftverk "Nordex"

Med motor (12 - 16 V, växelspänning) och 3-bladig propeller. Originalet finns på Schwarzwalds överfart i den södra delen av Schwarzwald och installerades 1996. OBS: kan byggas i 2 versioner: med en balk eller betong stolpe (delar ingår).
Denna byggnad innehåller: 33 enskilda delar i 2 färger, 1 drivmotor och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

With motor (12 – 16 V, AC voltage) and 3 propeller rotor. The original is located on the Black Forest overpass in the southern part of the Black Forest and was installed in 1996.
Attention: Can be built in 2 versions: with a girder or concrete pole (parts are included).
This building kit contains: 33 single parts in 2 colours, 1 drive motor and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Beginners
Category
Trade, business, industry
Period V
1986 - 2006
Model with motor
 
Dimensions
Dimensions:
80 x 80 x 360 mm
 
Depth:
40 mm
 
Sail dia:
220 mm

 

Tillbaka