Produkter   » Faller H0 » Näringsliv och kommunalt » Produkt

130232 Fontän

Fontän
1st
Faller

Skala, Era: H0, III

Pris: 149 kr/st
Faller

130232 Fontän

Ett attraktivt centrum av intresse för ett torg eller en stadsrondell. Fontänen fungerar med vatten som pumpas genom pumpen 180.627 när du placerar en vattentank under fontänen. När inget vatten används, bör botten vara täckt med sjöplastfolie 170.191 för realistisk dekoration. Tvärsnitt: dekorativt fontän 130.232 med inbyggd vattenpump 180627.
Denna byggnad innehåller: 48 enskilda delar i 7 färger och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

An attractive centre of interest for a village square or a town circus. The fountain can operate with water pumped through by pump 180627 when placing a water tank below the fountain. When no water is used the bottom should be covered with lake plastic sheet 170191 for realistic decoration. Cross-sectional view: ornamental fountain 130232 with built-in water pump 180627.
This building kit contains: 48 single parts in 7 colours and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Beginners
Category
The town, the village
Period III
1946 - 1977
 
Dimensions
Dimensions:
101 x 100 x 64 mm
 

 

Tillbaka