Produkter   » Faller H0 » Näringsliv och kommunalt » Produkt

130188 Träpallsfabrik

Träpallsfabrik
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-08-31
Pris: 526 kr/st
Pris: 619 kr/st
Faller

130188 Träpallsfabrik

Från råmaterial till en färdig träpall. Åldrad modell av en låd- och pallfabrik med produktionshall, lager och administrationskontor, samt ramper och skjutgrindar främre och bakre sidor av byggnaden. Ansamlade träspån lagras i en liten silo på sidan efter att de sugs bort av ett sugsystem. Tillbehören inkluderar naturligtvis lådor och pallar, samt staplar av skivor, dumper och mycket mer.
Denna bygg sats innehåller: 489 enskilda delar 15 färger, fönster folie, 2 masker papper, en dekoration och en konstruktionsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

From raw material to a finished wooden pallet. Aged model of a crate and pallet factory with production hall, warehouse and administration offices, as well as ramps and sliding gates on the front and rear sides of the building. Accumulating wood shavings are stored in a small silo on the side after they are suctioned off by a suction system. The accessories naturally include crates and pallets, as well as stacks of boards, tippers and much more.
This building kit contains: 489 single parts in 15 colours, window foil, 2 paper masks, 1 decoration and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Standard
Category
Trade, business, industry
Period II
1921 - 1945
Patinated model
 
Dimensions
Dimensions:
404 x 140 x 185 mm
 

 

Tillbaka