Produkter   » Faller H0 » Lokstallar med tillbehör » Produkt

120210 Bostad och godsmagasin

Bostad och godsmagasin
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-08-31
Pris: 156 kr/st
Pris: 184 kr/st
Faller

120210 Bostad och godsmagasin

Precis som det var vanligt i epoker I-III, med trä panelfasad och tegelbelagd korsvirkeshus. Den enkla byggnaden används som bostad för järnvägen personal och erbjuder gott om utrymme för förvaring av verktyg och mindre utrustning.
Denna byggnad innehåller: 213 enskilda delar i 5 färger, fönsterdelar, 1 pappersmask och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

Just as common in eras I-III with wood panelled frontage and brick lined half-timbered addition. The simple building is used as residence for the railroad personnel and offers ample space for storing tools and small equipment.

This building kit contains: 213 single parts in 5 colours, window parts, 1 paper mask and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Beginners
Category
Railway technical buildings
Period III
1946 - 1977
Patinated model
 
Dimensions
Dimensions:
151 x 77 x 78 mm
 

Tillbaka