Produkter   » Faller H0 » Lokstallar med tillbehör » Produkt

120149 Slagganläggning med bockkran

Slagganläggning med bockkran
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2019-12-31
Pris: 366 kr/st
Pris: 431 kr/st
Faller

120149 Slagganläggning med bockkran

Setet innehåller en bockkran, 2 uppvärmda svängbara vattenkranar (DB NW 200), 2 slaggtrattar, 1 jordplåt (344 mm) med slagggrop, rullande slaggvagn och hink. Ovanför slagggropen är jordplattan försedd med två drivande skenor. Den kan anslutas till alla typer av spår, även de med mellanledare, med undantag för Märklins C spår. Kombinering av två inspektionsgropar (120.136) gör det möjligt att bygga en två-spårs avslaggningsanläggning med en parallell bana med  avstånd av 67 mm, matchar den med bunkern (120.148). En sådan anläggning ger bockkranen en spännvidd av 3 spår - 2 slagggropar och 1 spår för slaggvagnar.
Denna byggnad innehåller: 69 enskilda delar i 2 färger och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

Kit includes a gantry crane, 2 heated swivel water spouts (DB NW 200), 2 slag hoppers, 1 ground plate (344 mm) with slag pit, rolling slag carriage, and bucket. Above the slag pit the ground plate is provided with two driving rails. It can be connected to all types of tracks, even those with middle conductor, excepted Märklin’s C track. Combining two inspection pits (120136) allows to build a two-track deslagging plant with a parallel track distance of 67 mm, matching that of the bunker (120148). Such an installation allows the gantry crane to span 3 tracks – 2 slag pits and 1 track for slag wagons.

This building kit contains: 69 single parts in 2 colours and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Beginners
Category
Railway technical buildings
Period II
1921 - 1945
 
Dimensions
Dimensions:
344 x 147 x 102 mm
 
 

Tillbaka